Goede Doelen

MIDDIN

Middin en De Schakel

Middin is bij uitstek het belangrijkste goede doel voor Lions Den Haag 1.

Lions club Den Haag 1 organiseert al 19 jaar een Disco feest voor jonge (zwaar/dubbel) gehandicapten, in samenwerking met Zorggroep Middin en ADO (exploitant/gebruiker van CARS JEANS Stadion).

Deze activiteit heeft de gehandicapte jongeren schitterende avonden bezorgd, waar ze zich bijna een jaar lang op verheugen en enthousiast voorbereiden.

Naast deze activiteiten heeft Lions Club Den Haag 1 (hands-on) gezorgd voor vakantie uitjes, tuinonderhoud, koken en een internetnetwerk aangelegd.

Een deel van deze activiteiten is inmiddels overgenomen door de ouders van de kinderen.

 

Middin

Zelf kiezen hoe je wilt leven, in en met de samenleving. Dat is van wezenlijk belang voor iedereen: ook voor mensen met een beperking en ouderen. Aan hen biedt Middin ondersteuning, zodat zij zelf kunnen bepalen hoe ze wonen, werken en hun vrije tijd besteden.

Middin is een jonge organisatie met een rijk verleden. De meeste onderdelen en locaties bestonden al langer toen ze onderdeel van de nieuwe organisatie werden. Er is dan ook veel kennis en ervaring aanwezig over de ondersteuning van onze cliënten.

Met ruim 4.000 cliënten en zo’n 2.755 medewerkers hebben we omvang genoeg om efficiënt en flexibel te kunnen werken. En om elke cliënt zo veel mogelijk te geven waar hij of zij om vraagt.  Middin is omvangrijk, maar de ondersteuning blijft altijd dichtbij de cliënten. Mensen die ondersteuning aan huis krijgen of in een van de 185 locaties, zullen weinig merken van die grote organisatie. Want ondersteuning op maat betekent ook: met de menselijke maat.

De Schakel

In het Haagse Nieuw Waldeck, een groene wijk vlakbij Loosduinen, ligt De Schakel. Het is een voorziening voor tijdelijk verblijf voor jeugdigen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 6 tot 21 jaar en hun ouders. De woning bevindt zich op de begane grond en maakt integraal deel uit van een wooncomplex. Vanuit deze locatie ondersteunt De Schakel ouders bij de opvoeding en verzorging van hun kind thuis en biedt daarnaast een flexibel aanbod van opvang. Deeltijd wonen, crisisopvang, respijtzorg, logeren en diverse vormen van verblijf (weekend, zaterdag, nacht). Daarnaast biedt De Schakel indien nodig volledige opvang.

 


 

PFS

Playing for Succes

Playing for Success is een project dat al 13 jaar loopt in Engeland met als doel leerachterstanden van kinderen op met name het einde van de lagere school en het begin van de middelbare school aan te pakken. Het gaat om het verbeteren van vaardigheden bij kinderen op het gebied van taal en rekenen, het vergroten van hun zelfvertrouwen en hen een veel beter zelfbeeld geven. De sleutel tot het succes is de combinatie van onderwijs en sport. Playing for Success gaat er vanuit dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en dus gemotiveerd om te leren en dat achterblijven daarin vaak een gevolg is van hun omgeving.

Playing for Success haalt hen uit hun omgeving voor een korte tijd en brengt hen in een uitdagende en inspirerende plaats: het voetbalstation en het –veld en de ruimtes daaromheen, waar hun idolen werken en presteren. Ze moeten van dichtbij zien dat topsport veel eist van iemand, dat inzet belangrijk is. Waardering. Werken in een dergelijke omgeving daagt kinderen uit, stimuleert hen en prikkelt hen tot betere prestaties. De gedachte erachter is dat de kinderen ontdekken dat ze wel kunnen leren en dat het ook leuk is om te leren, om te presteren en te slagen, dat de schoolprestaties toenemen. Succes en waardering als motivatie voor het streven naar verder succes.

Profvoetbalclubs ondersteunen dit initiatief en bieden faciliteiten aan in het stadion. Er is een ingerichte leerruimte voor de kinderen. De voetballers en ook de staf staan open voor contact met de kinderen. Allen trachten wat goeds bij te dragen. In Nederland zijn onder andere de profvoetbalclubs Ajax en Ado Den Haag betrokken bij Playing for Succes. FC Utrecht, NEC Nijmegen en NAC Breda zijn ook actief in vergelijkbare scholingsprojecten.

 


DDC

Stichting Dutch Dental Care Foundation is een stichting die is opgericht om op Keniaanse scholen met eenvoudige middelen curatieve en preventieve tandheelkunde te verlenen aan scholieren, hun ouders en dorpsgenoten.
De stichting ,verder aangeduid met DDC, is gevestigd te Den Haag.

 


 

Wat houdt North Sea Lions precies in?

North Sea Lions, afgekort NSL, is een Alliance tussen, momenteel, elf Districten, afkomstig uit aan de Noordzee gelegen landen:

 • twee districten in Engeland: 105 E, 105 M;
 • een district in Denemarken: 106 C;
 • vijf districten in Nederland: 110 AN, 110 AZ, 110 BN, 110 CO, 110 CW;
 • drie districten in Duitsland: 111 N, 111 NB, 111 NW.

Eenmaal per jaar vergadert de groep in een van de districten en bespreekt men de onderhanden zijnde projecten. Nieuwe projecten worden ingebracht. Het desbetreffende district doet via de NSL officer verslag van de gang van zaken.

Hiernaast ziet u de vlag van NSL, bestaande uit de verschillende vlaggen van de deelnemende landen.

 


Hoofdlijnen van het North Sea Lions Convenant

 • Het convenant is ondertekend door de districten en bindt dus de districten.
 • Elk deelnemend district benoemt een NSL officer, die als vertegenwoordiger van het district voor een periode van drie jaar zitting neemt in de internationale NSL board.
 • Ieder district heeft zich verbonden om voor elke tot het district behorende club een jaarlijkse bijdrage te leveren van € 80,-  (Dit is onafhankelijk van het aantal bijdragende clubs!).
 • In totaal zijn door de districten ca. 750 clubs verbonden tot NSL.
 • Iedere club kan een project voorstel indienen bij de NSL officer van het district.
 • De jaarlijkse bijdragen van alle districten worden aan één project toegekend.
 • De jaarlijkse projectbijdrage is dus ca. € 60.000,-.
 • De afrekening geschiedt tussen de districten, dus niet via NSL.

De projectvoorwaarden voor een NSL-project

 • Het project moet gelegen zijn in een derdewereldland of enkele (arme) landen in Oost-Europa.
 • Het project moet zowel geïnitieerd, als uitgevoerd en gecontroleerd worden door Lions.
 • De inbrengende club moet een belangrijke bijdrage leveren, in zowel materiële als immateriële zin.
 • Het projectplan moet een volledige omschrijving, een financiële onderbouwing en een uitvoerings- en controleplan omvatten.
 • De overheadskosten mogen maximaal 1% bedragen.

North Sea Lions, de projectkeuze

 • De NSL officer van het district beoordeelt of door de clubs ingediende projectvoorstellen aan de gestelde criteria voldoen.
 • Het district bepaalt welk project genomineerd wordt voor de jaarlijkse NSL-bijdrage.
 • De NSL officer brengt het genomineerde project in de jaarlijkse NSL boardmeeting. (tweede weekend in september)
 • De NSL officer verdedigt het project en beantwoordt vragen van andere NSL officers.
 • Door een of meerdere (gesloten) stemrondes, waarbij ieder district (NSL officer) één stem heeft, wordt het winnende project bepaald.
 • De winnende club verplicht zich promotie te maken voor het project, om zo de clubs in de andere districten te informeren en te motiveren om bij te dragen.