Naam                                                   STICHTING HELPT LIONS HELPEN

RSIN of het fiscaal nummer           8167 38 051

Contact gegevens                             131, 2585 EL ,Den Haag.

W.H.J. Verberk, tel. 070-3063303

Bestuurssamenstelling                    

Voorzitter                                              Mr. G.J.F. Scholten

Secretaris                                             Mr. A.M.M. van der Valk

Penningmeester                                   Ir. W.H.J. Verberk


Beleidsplan

Het verkrijgen van gelden door middel van gesponsorde projecten in de ruimste zin van het woord. De organisatie en uitvoering van deze projecten vindt plaats door de vrijwillige inzet van de leden van de Lions Club Den Haag-1. De opbrengsten worden ter besteding voor het \”Doel van de Stichting Helpt Lions Helpen\” aan deze Stichting overgemaakt.

Beloningsbeleid                      

N.V.T. (Alles vrijwillig zonder betaling of onkosten vergoeding)

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiele hulp aan, en het bevorderen van en maatschappelijke hulp, door personen en instellingen of organisaties, welke werkzaam zijn ten behoeve van maatschappelijk zwakkeren, in het bijzonder jeugdigen, een en ander in de meest ruime zin.

 

 

 

STICHTING HELPT LIONS HELPEN 2020/2021

JAARREKENING 2020-2021

                                                              2019-2020               2020-2021

Bezittingen

Liquide middelen                                  19.434,21                 19.617,72

Vorderingen LCDH-1 jaar 18/19                116,34                      

Vorderingen LCDH-1 jaar 19/20                 118,11                        

Vorderingen LCDH-1 jaar 20/21                                                  118,27

Totaal Bezittingen                                19.668,66                  19.735,99

Schulden en Verplichtingen

Fonds Fundraising                                 19.418,66                  19.485,99

Totaal Schulden en Verplichtingen     19.418,66                  19.485,99

Bezittingen - Schulden                              250,00                       250,00

 

Eigen Vermogen

Vermogen voorgaand jaar                           250,00                         250,00

Resultaat lopned jaar                                  -118,11                       -118,27

Vrijval tbv Fonds Fundraising                                -                                  -

Vordering aanvulling EV LCDH-1 19/20       118,11

Vordering aanvulling EV LCDH-1 20/21                                          118,27

Totaal Eigen Vermogen                              250,00                        250,00

 

Toelichting Balans 30 juni 19/20 en 20/21

Liquide middelen

Rabo Bank rek. 0104182520                      8.434,21                  8.616,62

Rabo Bank rek 3459462140                     11.000,00                 11.001,10

Totaal Liquide middelen                         19.434,21                  19.617,72

 

Toelichting Resultaat 19/20 en 20/21

Aanvulling EV LCDH-1                                          -                                  -

Rente Spaarrekening                                       1,29                             1,10

Bankkosten                                                  -119,40                       -119,37

Resultaat                                                     -118,11                       -118,27

 

FUND RAISING RESULTAAT 20/21

                                                                        Opbrengsten              Donaties

30/06/20 Saldo Fonds Fund Raising                                                                             19.418,66

GIFTEN ivm niet doorgaan Bridgedrive

vanwege Corona                                                       275,00  

Wijnactie 2020                                                        3.672,00

Totaal Opbrengsten 20/21                                      3.347,00

 

Leerproject 15 kinderen YOKJA                                                            1.500,00

Lions Peace Poster project                                                                       311,57

Voedselbank Den Haag                                                                         2.069,10

Totaal Donaties 20/21                                                                            3.879,67

 

Resultaat Opbrengsten/Donaties 20/21                                                                                 67,63

30/06/21 Saldo Fonds Fund Raising                                                                               19.485,99